MPSOC là gì? Ý nghĩa của từ mpsoc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

MPSOC là gì? Ý nghĩa của từ mpsoc

MPSOC là gì ?

MPSOC là “MultiProcessor System-on-Chip” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MPSOC

MPSOC có nghĩa “MultiProcessor System-on-Chip”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống đa xử lý trên chip”.

MPSOC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MPSOC là “MultiProcessor System-on-Chip”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MPSOC:
+ MEP: Mechanical Electrical Plumbing (Cơ điện hệ thống ống nước).
+ MORS: Military Operations Research Society (Hiệp hội nghiên cứu hoạt động quân sự).
+ PHQ: Patient Health Questionnaire (Bảng câu hỏi về sức khỏe bệnh nhân).
+ PW: Picowatt (pW).
+ SIDS: Sudden infant death syndrome (Hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột).
+ OTI: Office of Transition Initiatives (Văn phòng Sáng kiến Chuyển tiếp).
+ OPFOR: Opposing force (Lực lượng đối lập).
+ COG: Current Operations Group (Nhóm tác chiến hiện tại).
+ COPD: Chronic obstructive pulmonary disease (Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính).
...

Post Top Ad