MSEC là gì? Ý nghĩa của từ msec - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

MSEC là gì? Ý nghĩa của từ msec

MSEC là gì ?

MSEC là “Message Security Encryption Code” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MSEC

MSEC có nghĩa “Message Security Encryption Code”, dịch sang tiếng Việt là “Mã mã hóa bảo mật tin nhắn”.

MSEC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MSEC là “Message Security Encryption Code”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MSEC:
+ SSA: Social Security Administration (Cục An sinh Xã hội).
+ COMSEC: Communications Security (An ninh Truyền thông).
+ ASD(ISA): Assistant Secretary of Defense - International Security Affairs (Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - An ninh Quốc tế).
+ ICMP: Internet Control Message Protocol (Giao thức Thông báo Kiểm soát Internet).
+ GLAC: General Ledger Accounting Code (Sổ cái Mã kế toán).
+ MTF: Message Text Format (Định dạng văn bản tin nhắn).
+ MISSI: Multilevel Information System Security Initiative (Sáng kiến bảo mật hệ thống thông tin đa cấp).
...

Post Top Ad