DC là gì? Ý nghĩa của từ dc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

DC là gì? Ý nghĩa của từ dc

DC là gì ?

DC là “Direct Current” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DC

DC có nghĩa “Direct Current”, dịch sang tiếng Việt là “Dòng điện một chiều”.

DC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DC là “Direct Current”.

Một số kiểu DC viết tắt khác:
+ Da capo.
+ Dublin Core.
+ Duty Cycle: Chu kỳ nhiệm vụ.
+ Disconnected: Đã ngắt kết nối.
+ District of Columbia: Đặc khu Columbia.
+ Digital Compass: La bàn điện tử.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DC:
+ ACA: A Current Affair (Mối quan hệ hiện tại).
+ EWSD: Elektronisches Wählsystem Digital.
+ ADA: Assistant District Attorney (Trợ lý Luật sư Quận).
+ CBS: Columbia Broadcasting System (Hệ thống phát thanh truyền hình Columbia).
+ DLSC: Direct Loan Servicing Center (Trung tâm Dịch vụ Cho vay Trực tiếp).
+ DJD: Dublin Julian Day (Ngày Julian Dublin).
...

Post Top Ad