AADAC là gì? Ý nghĩa của từ aadac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

AADAC là gì? Ý nghĩa của từ aadac

AADAC là gì ?

AADAC là “Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AADAC

AADAC có nghĩa “Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Lạm dụng Rượu và Ma túy Alberta”.

AADAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AADAC là “Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AADAC:
+ ABMC: American Battle Monuments Commission (Ủy ban Di tích Chiến trường Hoa Kỳ).
+ DEA: Drug Enforcement Administration (Cục Quản lý Thực thi Dược phẩm).
+ FDA: Food and Drug Administration (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm).
+ IPCC: Independent Police Complaints Commission (Ủy ban Khiếu nại Cảnh sát Độc lập).
+ NIAAA: U.S. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (Viện Quốc gia Hoa Kỳ về Lạm dụng Rượu và Nghiện rượu).
+ SEC: U.S. Securities and Exchange Commission (Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Hoa Kỳ).
+ ABC: Alcoholic Beverage Commission (Ủy ban đồ uống có cồn).
...

Post Top Ad