IX là gì? Ý nghĩa của từ ix - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

IX là gì? Ý nghĩa của từ ix

IX là gì ?

IX là “Nine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IX

IX có nghĩa “Nine”, dịch sang tiếng Việt là “Chín”.

IX là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng IX là “Nine”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IX:
+ IBS: Irritable Bowel Syndrome (Hội chứng ruột kích thích).
+ IRN: Iran.
+ XI: Eleven (Mười một).
+ XHO: Xhosa language (Ngôn ngữ Xhosa).
...

Post Top Ad