SSDC là gì? Ý nghĩa của từ ssdc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

SSDC là gì? Ý nghĩa của từ ssdc

SSDC là gì ?

SSDC là “U.S. Space and Strategic Defense Command” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SSDC

SSDC có nghĩa “U.S. Space and Strategic Defense Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ chỉ huy Phòng thủ Chiến lược và Không gian Hoa Kỳ”.

SSDC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SSDC là “U.S. Space and Strategic Defense Command”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SSDC:
+ ASD: Assistant Secretary of Defense (Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng).
+ AADC: Area Air Defense Commander (Tư lệnh Phòng không Khu vực).
+ DUSD: Deputy Under-Secretary of Defense (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng).
+ ACOM: Atlantic Command (Bộ tư lệnh Đại Tây Dương).
+ C2V: Command and Control Vehicle (Xe chỉ huy và điều khiển).
...

Post Top Ad