XQP là gì? Ý nghĩa của từ xqp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

XQP là gì? Ý nghĩa của từ xqp

XQP là gì ?

XQP là “Quepos La Managua Airport” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ XQP

XQP có nghĩa “Quepos La Managua Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay Quepos La Managua”.

XQP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XQP là “Quepos La Managua Airport”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XQP:
+ XKS: Kasabonika Airport (Sân bay Kasabonika).
+ XNA: Northwest Arkansas Regional Airport (Sân bay khu vực Tây Bắc Arkansas).
+ EWR: Newark Liberty International Airport (Sân bay Quốc tế Newark Liberty).
+ XQU: Qualicum Beach Airport (Sân bay Qualicum Beach).
+ MDW: Chicago Midway International Airport in Chicago (Sân bay Quốc tế Chicago Midway ở Chicago).
+ XZA: Zabré Airport (Sân bay Zabré).
...

Post Top Ad