TPI là gì? Ý nghĩa của từ tpi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

TPI là gì? Ý nghĩa của từ tpi

TPI là gì ?

TPI là “The point is” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TPI

TPI có nghĩa “The point is”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm mấu chốt là”.

TPI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TPI là “The point is”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TPI:
+ NICP: National Inventory Control Point (Điểm kiểm soát hàng tồn kho quốc gia).
+ AXP: Ambulance eXchange Point (Điểm xe cứu thương eXchange).
+ PG: Point guard (Bảo vệ điểm).
+ GXP: Grid Exit Point (Điểm thoát lưới).
+ YPIO: Your Problem Is Obvious (Vấn đề của bạn là rõ ràng).
+ IP: Initial Point (Điểm ban đầu).
+ APOLLO: Apache Point Observatory Lunar Laser-ranging Operation (Hoạt động trên mặt trăng của Đài quan sát Điểm Apache).
...

Post Top Ad