USCG là gì? Ý nghĩa của từ uscg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

USCG là gì? Ý nghĩa của từ uscg

USCG là gì ?

USCG là “United States Coast Guard” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ USCG

USCG có nghĩa “United States Coast Guard”, dịch sang tiếng Việt là “Cảnh sát biển Hoa Kỳ”.

USCG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng USCG là “United States Coast Guard”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến USCG:
+ USGS: United States Geological Survey (Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ).
+ UBC: United Baptist Church (Nhà thờ United Baptist).
+ USNOFS: United States Naval Observatory Flagstaff Station (Đài quan sát Hải quân Hoa Kỳ Trạm Flagstaff).
+ UNOSOM: United Nations Operations in Somalia (Hoạt động của Liên hợp quốc tại Somalia).
+ VI: United States Virgin Islands (Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ).
+ OAS: Organization of American States (Tổ chức các quốc gia châu Mỹ).
...

Post Top Ad