SPDT là gì? Ý nghĩa của từ spdt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

SPDT là gì? Ý nghĩa của từ spdt

SPDT là gì ?

SPDT là “Single-Pole Double-Throw” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPDT

SPDT có nghĩa “Single-Pole Double-Throw”, dịch sang tiếng Việt là “Ném đôi một cực”.

SPDT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPDT là “Single-Pole Double-Throw”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SPDT:
+ SPCO: Single-Pole Change Over (Thay đổi một cực).
+ SIDS: Sudden infant death syndrome (Hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột).
+ SLAC: Stanford Linear Accelerator Center (Trung tâm gia tốc tuyến tính Stanford).
+ POE: Polyol Ester.
+ PAS: Personal Access System (Hệ thống truy cập cá nhân).
+ DLR: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
+ DES: Deep Ecliptic Survey (Khảo sát về hệ sinh thái sâu).
+ TRW: Thompson Ramo Wooldridge Inc..
+ TIMS: Tuberculosis Information Management System (Hệ thống quản lý thông tin bệnh lao).
...

Post Top Ad