APNP là gì? Ý nghĩa của từ apnp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

APNP là gì? Ý nghĩa của từ apnp

APNP là gì ?

APNP là “Advanced Practice Nurse Prescriber” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ APNP

APNP có nghĩa “Advanced Practice Nurse Prescriber”, dịch sang tiếng Việt là “Bác sĩ kê đơn y tá thực hành nâng cao”.

APNP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng APNP là “Advanced Practice Nurse Prescriber”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến APNP:
+ ARPA: Advanced Research Projects Agency (Cơ quan Dự án Nghiên cứu nâng cao).
+ AAS: Advanced Automation System (Hệ thống tự động hóa tiên tiến).
+ GXP: Good X Practice (Thực hành tốt X).
+ PANS: Pretty Advanced Network Services (Dịch vụ mạng khá nâng cao).
+ ALERT: Advanced Linked Extended Reconnaissance and Targeting (Nhắm mục tiêu và trinh sát mở rộng được liên kết nâng cao).
+ ATAPI: Advanced Technology Attachment Packet Interface (Giao diện gói tệp đính kèm công nghệ tiên tiến).
+ AFATDS: Advanced Field Artillery Tactical Data System (Hệ thống dữ liệu chiến thuật pháo binh dã chiến nâng cao).
...

Post Top Ad