WEF là gì? Ý nghĩa của từ wef - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

WEF là gì? Ý nghĩa của từ wef

WEF là gì ?

WEF là “World Economic Forum” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WEF

WEF có nghĩa “World Economic Forum”, dịch sang tiếng Việt là “Diễn đàn Kinh tế Thế giới”.

WEF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WEF là “World Economic Forum”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WEF:
+ EVA: Economic Value Added (Giá trị kinh tế gia tăng).
+ EEC: European Economic Community (Cộng đồng Kinh tế Châu Âu).
+ ROW: Rest Of the World (Phần còn lại của thế giới).
+ IWW: Industrial Workers of the World (Công nhân công nghiệp của thế giới).
+ TWA: Trans World Airlines (Các hãng hàng không xuyên thế giới).
+ WWW: World Wide Web (Mạng toàn cầu).
+ ICF: Intelligent Community Forum (Diễn đàn cộng đồng thông minh).
...

Post Top Ad