ZIF là gì? Ý nghĩa của từ zif - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

ZIF là gì? Ý nghĩa của từ zif

ZIF là gì ?

ZIF là “Zero Insertion Force” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZIF

ZIF có nghĩa “Zero Insertion Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực chèn bằng không”.

ZIF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZIF là “Zero Insertion Force”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ZIF:
+ INTERFET: International Force for East Timor (Lực lượng quốc tế cho Đông Timor).
+ AFSCN: U.S. Air Force Satellite Control Network (Mạng lưới kiểm soát vệ tinh của Không quân Hoa Kỳ).
+ AF: Air Force (Không quân).
+ AFRC: Air Force Reserve Command (Bộ Tư lệnh Lực lượng Dự bị).
+ JSOTF: Joint Special Operations Task Force (Lực lượng đặc nhiệm liên hợp).
+ ARRF: Allied Rapid Reaction Force (Lực lượng phản ứng nhanh của Đồng minh).
+ SOF: Special Operations Force (Lực lượng Hoạt động Đặc biệt).
...

Post Top Ad