ZANU-PF là gì? Ý nghĩa của từ zanu-pf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

ZANU-PF là gì? Ý nghĩa của từ zanu-pf

ZANU-PF là gì ?

ZANU-PF là “Zimbabwe African National Union - Patriotic Front” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZANU-PF

ZANU-PF có nghĩa “Zimbabwe African National Union - Patriotic Front”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh quốc gia châu Phi Zimbabwe - Mặt trận yêu nước”.

ZANU-PF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZANU-PF là “Zimbabwe African National Union - Patriotic Front”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ZANU-PF:
+ KPNO: Kitt Peak National Observatory (Đài quan sát quốc gia Đỉnh Kitt).
+ NRC: National Research Council (Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia).
+ NIAAA: U.S. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (Viện Quốc gia Hoa Kỳ về Lạm dụng Rượu và Nghiện rượu).
+ WU: Western Union (Công đoàn phương Tây).
+ NCB: National Codification Bureau (Cục mã hóa quốc gia).
+ NYRA: National Youth Rights Association (Hiệp hội quyền thanh niên quốc gia).
...

Post Top Ad