DCI là gì? Ý nghĩa của từ dci - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

DCI là gì? Ý nghĩa của từ dci

DCI là gì ?

DCI là “Detection, Classification and Identification” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DCI

DCI có nghĩa “Detection, Classification and Identification”, dịch sang tiếng Việt là “Phát hiện, Phân loại và Nhận dạng”.

DCI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DCI là “Detection, Classification and Identification”.

Một số kiểu DCI viết tắt khác:
+ Drum Corps International.
+ Duellists' Convocation International.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DCI:
+ GLINT: Gospel Literature International (Quốc tế Văn học Phúc âm).
+ CIEF: Comité international d'enregistrement des fréquences.
+ ICM: International Congress of Mathematicians (Đại hội các nhà toán học quốc tế).
+ ASCIET: All Services Combat Identification Evaluation Team (Nhóm Đánh giá Nhận dạng Chiến đấu Tất cả Dịch vụ).
+ ISLN: International Standard Lawyer Number (Số luật sư tiêu chuẩn quốc tế).
...

Post Top Ad