JSCSC là gì? Ý nghĩa của từ jscsc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

JSCSC là gì? Ý nghĩa của từ jscsc

JSCSC là gì ?

JSCSC là “Joint Services Command and Staff College” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JSCSC

JSCSC có nghĩa “Joint Services Command and Staff College”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Cao đẳng Chỉ huy và Tham mưu Liên hợp”.

JSCSC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JSCSC là “Joint Services Command and Staff College”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến JSCSC:
+ C2W: Command and Control Warfare (Chỉ huy và Kiểm soát Chiến tranh).
+ AFSC: U.S. Air Force Systems Command (Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hoa Kỳ).
+ JPEG: Joint Photographic Experts Group (Nhóm chuyên gia nhiếp ảnh chung).
+ A2C2: Army Airspace Command and Control (Bộ chỉ huy và kiểm soát không phận quân đội).
+ DJD: Degenerative Joint Disease (Bệnh thoái hóa khớp).
+ TCL: Tool Command Language (Ngôn ngữ lệnh của công cụ).
...

Post Top Ad