CAPES là gì? Ý nghĩa của từ capes - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

CAPES là gì? Ý nghĩa của từ capes

CAPES là gì ?

CAPES là “CAPability Evaluation System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CAPES

CAPES có nghĩa “CAPability Evaluation System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Đánh giá Năng lực”.

CAPES là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CAPES là “CAPability Evaluation System”.

Một số kiểu CAPES viết tắt khác:
+ Combined Arms Planning and Execution System: Hệ thống lập kế hoạch và thực thi vũ khí kết hợp.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CAPES:
+ FTS: Flight Termination System (Hệ thống Chấm dứt Chuyến bay).
+ AMFRS: Advanced Multi-Function Radio Frequency System (Hệ thống tần số vô tuyến đa chức năng tiên tiến).
+ SCHIMS: Soldier Combat Helmet Identification Marking System (Hệ thống đánh dấu nhận dạng mũ bảo hiểm chiến đấu của người lính).
+ OMNCS: U.S. Office of the Manager for the National Communications System (Văn phòng Giám đốc Hệ thống Truyền thông Quốc gia Hoa Kỳ).
+ SCSI: Small Computer System Interface (Giao diện Hệ thống Máy tính Nhỏ).
...

Post Top Ad