KOR là gì? Ý nghĩa của từ kor - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

KOR là gì? Ý nghĩa của từ kor

KOR là gì ?

KOR là “Republic of Korea” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KOR

KOR có nghĩa “Republic of Korea”, dịch sang tiếng Việt là “Hàn Quốc”. Một quốc gia có chủ quyền tại Đông Á (châu Á), với tên gọi đầy đủ là Đại Hàn Dân Quốc.

KOR là viết tắt của nước nào ?

KOR là nước “Hàn Quốc”, kiểu viết này cũng rất hay được dùng để làm mã đại diện cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc”. Đội được quản lý bởi Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc, là một trong những đội tuyển bóng đá mạnh ở khu vực châu Á.

KOR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KOR là “Republic of Korea”.

Một số kiểu KOR viết tắt khác:
+ Korean language: Ngôn ngữ Hàn Quốc.
+ κ-opioid receptor: Thụ thể κ-opioid.
+ Kimagure Orange Road: Đường cam Kimagure.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KOR:
+ QU: Quechua language (Ngôn ngữ Quechua).
+ GUJ: Gujarati language (Ngôn ngữ Gujarati).
+ EPO: Esperanto language (Ngôn ngữ Esperanto).
+ COG: Republic of the Congo (Cộng hòa Congo).
+ BUL: Bulgarian language (Tiếng Bungari).
...

Post Top Ad