URU là gì? Ý nghĩa của từ uru - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

URU là gì? Ý nghĩa của từ uru

URU là gì ?

URU là “Uruguay” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ URU

URU có nghĩa “Uruguay”, dịch sang tiếng Việt là “U-ru-goay”. Tên chính thức là Cộng hòa Phương Đông Uruguay, một quốc gia có chủ quyền tại Nam Mỹ.

URU là viết tắt của nước nào ?

URU là nước “Uruguay” (phiên âm: U-ru-goay), từ này đồng thời cũng được sử dụng để làm mã đại diện cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay”. Đội có giàu truyền thống cũng như giành nhiều thành tích ở môn bóng đá nam trong khu vực bên cạnh Brasil và Argentina.

URU là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng URU là “Uruguay”.

Một số kiểu URU viết tắt khác:
+ Uruguayan Rugby Union: Liên đoàn bóng bầu dục Uruguay.
+ Uttarakhand Residential University: Đại học dân cư Uttarakhand.
+ You Are You: Bạn là bạn.
+ Underwater Research Unit: Đơn vị nghiên cứu dưới nước.

Gợi ý viết tắt liên quan đến URU:
+ DRIC: Defense Research Information Center (Trung tâm Thông tin Nghiên cứu Quốc phòng).
+ AGARD: Advisory Group for Aerospace Research and Development (Nhóm cố vấn cho Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ).
+ XBB: European Monetary Unit (Đơn vị tiền tệ Châu Âu).
+ IUCN: International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế).
+ AFRRI: Armed Forces Radiobiology Research Institute (Viện nghiên cứu phóng xạ lực lượng vũ trang).
...

Post Top Ad