BRA là gì? Ý nghĩa của từ bra - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

BRA là gì? Ý nghĩa của từ bra

BRA là gì ?

BRA là “Brazil” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BRA

BRA có nghĩa “Brazil”, dịch sang tiếng Việt là “Bra-xin”. Một quốc gia có chủ quyền tại khu vực Nam Mỹ, với tên gọi chính thức Cộng hòa liên bang Brasil. Đây cũng là đất nước có diện tích lớn nhất tại Nam Mỹ, và thứ 5 thế giới.

BRA là viết tắt của nước nào ?

BRA là nước “Brazil (hoặc Brasil)” (phiên âm: Bra-xin hay Bra-zin), đồng thời từ này cũng dùng để làm mã đại diện cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil”. Đội tuyển cũng là một trong những đội thành công bậc nhất trong lịch sử bóng đá hiện nay với 5 lần vô địch World Cup (tính đến năm 2021).

BRA là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng BRA là “Brazil”.

Một số kiểu BRA viết tắt khác:
+ Bilateral Renal Agenesis: Bất sản thận hai bên.
+ Braj Bhasha language: Ngôn ngữ Braj Bhasha.
+ Belfast Royal Academy: Học viện Hoàng gia Belfast.
+ British Records Association: Hiệp hội kỷ lục Anh.
+ Boston Redevelopment Authority: Cơ quan Tái phát triển Boston.
+ Bougainville Revolutionary Army: Quân đội Cách mạng Bougainville.
+ Brigadier, Royal Artillery: Chuẩn tướng, Pháo binh Hoàng gia.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BRA:
+ TWI: Twi language (Ngôn ngữ Twi).
+ CARE: Citizens Association for Racial Equality (Hiệp hội công dân vì bình đẳng chủng tộc).
+ SO: Somali language (Ngôn ngữ Somali).
+ ARL: Army Research Laboratory (Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Quân đội).
...

Post Top Ad