SRB là gì? Ý nghĩa của từ srb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

SRB là gì? Ý nghĩa của từ srb

SRB là gì ?

SRB là “Solid Rocket Booster” và “Serbia” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SRB

SRB có nghĩa “Solid Rocket Booster”, dịch sang tiếng Việt là “Tăng cường tên lửa rắn”.

SRB là viết tắt của nước nào ?

SRB là nước “Serbia” (phiên âm: Xéc-bi hay Xéc-bi-a), nó cũng được sử dụng để làm mã đại diện cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Serbia”. Đội tuyển được kiểm soát bởi Hiệp hội bóng đá Serbia (cơ quan quản lý bóng đá).

SRB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SRB là “Solid Rocket Booster”.

Một số kiểu SRB viết tắt khác:
+ Serbia: Xéc-bi-a. Một quốc gia nội lục ở Trung/Đông Nam Châu Âu.
+ Service Request Block: Khối yêu cầu dịch vụ.
+ Sulfate-Reducing Bacteria: Vi khuẩn khử sunfat.
+ Single Resolution Board: Hội đồng giải quyết duy nhất.
+ State Research Bureau: Cục nghiên cứu nhà nước.
+ Storage Resource Broker: Nhà môi giới tài nguyên lưu trữ.
+ Sulfur-Reducing Bacteria: Vi khuẩn khử lưu huỳnh.
+ Swedish Red-and-White: Đỏ trắng Thụy Điển.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SRB:
+ ISSCR: International Society for Stem Cell Research (Hiệp hội quốc tế về nghiên cứu tế bào gốc).
+ WA: Washington state (Tiểu bang Washington).
+ AAFES: Army and Air Force Exchange Service (Dịch vụ trao đổi quân đội và không quân).
+ CORE: Consortium for Oceanographic Research and Education (Hiệp hội Nghiên cứu và Giáo dục Hải dương học).
+ ARI: Army Research Institute (Viện nghiên cứu quân đội).
...

Post Top Ad