MONET là gì? Ý nghĩa của từ monet - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2023

MONET là gì? Ý nghĩa của từ monet

MONET là gì ?

MONET là “Multiwavelength optical networking” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MONET

MONET có nghĩa “Multiwavelength optical networking”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng quang học đa bước sóng”.

MONET là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MONET là “Multiwavelength optical networking”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MONET:
+ OSETI: Optical SETI (SETI quang học).
+ OCR: Optical Character Recognition (Nhận dạng ký tự quang học).
+ OXC: Optical cross-connect (Kết nối chéo quang học).
...

Post Top Ad