IEG là gì? Ý nghĩa của từ ieg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

IEG là gì? Ý nghĩa của từ ieg

IEG là gì ?

IEG là “Immediate-Early Gene” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IEG

IEG có nghĩa “Immediate-Early Gene”, dịch sang tiếng Việt là “Gene ngay lập tức-sớm”.

IEG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IEG là “Immediate-Early Gene”.

Một số kiểu IEG viết tắt khác:
+ Internet Entertainment Group: Nhóm giải trí Internet.
+ Information Exchange Gateway: Cổng trao đổi thông tin.
+ Independent Evaluation Group: Nhóm đánh giá độc lập.
+ International Education Guidelines: Nguyên tắc Giáo dục Quốc tế.
+ Independent Economists Group: Nhóm các nhà kinh tế độc lập.
+ Initial Entertainment Group: Nhóm giải trí ban đầu.
+ Institute of Economic Growth: Viện Tăng trưởng Kinh tế.
+ Individual Evaluation Group: Nhóm đánh giá cá nhân.
+ International E-Sports Group: Nhóm thể thao điện tử quốc tế.
+ International Environmental Governance: Quản trị môi trường quốc tế.
+ Intelligence Exchange Group: Nhóm Trao đổi Trí tuệ.
+ International Events Group: Nhóm sự kiện quốc tế.
+ Implementing Expert Group: Nhóm chuyên gia triển khai.

Post Top Ad