HSIA là gì? Ý nghĩa của từ hsia - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

HSIA là gì? Ý nghĩa của từ hsia

HSIA là gì ?

HSIA là “High-Speed Internet Access” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HSIA

HSIA có nghĩa “High-Speed Internet Access”, dịch sang tiếng Việt là “Truy cập Internet tốc độ cao”.

HSIA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HSIA là “High-Speed Internet Access”.

Một số kiểu HSIA viết tắt khác:
+ Hazrat Sultan International Airport: Sân bay quốc tế Hazrat Sultan.
+ Hazrat Shahjalal International Airport: Sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal.
+ Humane Society International Australia: Hiệp hội nhân đạo quốc tế Úc.
...

Post Top Ad