NOTP là gì? Ý nghĩa của từ notp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

NOTP là gì? Ý nghĩa của từ notp

NOTP là gì ?

NOTP là “Tactical Operations of Protection Core” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NOTP

NOTP có nghĩa “Tactical Operations of Protection Core”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động chiến thuật của lõi bảo vệ”.

NOTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NOTP là “Tactical Operations of Protection Core”.

Một số kiểu NOTP viết tắt khác:
+ Portuguese Air Force: Không quân Bồ Đào Nha.
...

Post Top Ad