ITAR là gì? Ý nghĩa của từ itar - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

ITAR là gì? Ý nghĩa của từ itar

ITAR là gì ?

ITAR là “International Traffic in Arms Regulations” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ITAR

ITAR có nghĩa “International Traffic in Arms Regulations”, dịch sang tiếng Việt là “Quy định về lưu thông vũ khí quốc tế”.

ITAR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ITAR là “International Traffic in Arms Regulations”.

Post Top Ad