CLST là gì? Ý nghĩa của từ clst - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

CLST là gì? Ý nghĩa của từ clst

CLST là gì ?

CLST là “Chile Summer Time” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CLST

CLST có nghĩa “Chile Summer Time”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ mùa hè Chile”.

CLST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CLST là “Chile Summer Time”.

Một số kiểu CLST viết tắt khác:
+ Center for Livelihood and Skills Training: Trung tâm Đào tạo Kỹ năng và Sinh kế.
+ Chinese Large Solar Telescope: Kính viễn vọng Mặt trời Lớn của Trung Quốc.

Post Top Ad