IMP là gì? Ý nghĩa của từ imp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

IMP là gì? Ý nghĩa của từ imp

IMP là gì ?

IMP là “Interface Message Processor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IMP

IMP có nghĩa “Interface Message Processor”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ xử lý thông báo giao diện”.

IMP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IMP là “Interface Message Processor”.

Một số kiểu IMP viết tắt khác:
+ Independent Moving Pictures: Ảnh chuyển động độc lập.
+ Institute of Molecular Pathology: Viện bệnh học phân tử.
+ Interactive Mathematics Program: Chương trình Toán học Tương tác.
+ Interactive Media and Performance: Phương tiện tương tác và Hiệu suất.
+ Integrated Master Plan: Kế hoạch tổng thể tích hợp.
+ Inosine monophosphate.
+ International Match Points: Điểm trận đấu quốc tế.
+ Instruction Modification Parameter: Thông số sửa đổi hướng dẫn.
+ International Match Point: Điểm đối sánh quốc tế.
+ Institute for Metal Physics: Viện Vật lý kim loại.
+ Imaginal processes: Các quy trình tưởng tượng.
+ Imager for Mars Pathfinder.
+ Individual Meal Pack: Gói Bữa ăn Cá nhân.
+ Independence of Malaya Party: Độc lập của Đảng Malaya.
+ Integral Membrane Protein: Protein màng tích phân.
+ International Mentoring Program: Chương trình Cố vấn Quốc tế.
+ Investigational Medicinal Product: Sản phẩm thuốc điều tra.
+ Inferred from Mutant Phenotype: Suy ra từ kiểu hình đột biến.
+ Institute of Materials Processing: Viện chế biến vật liệu.
+ Integrity Management Plan: Kế hoạch quản lý tính toàn vẹn.
+ Institute of Management & Production: Viện Quản lý & Sản xuất.
+ Information Module Profile: Cấu hình mô-đun thông tin.
+ Instrument Mounting Platform: Nền tảng gắn thiết bị.
+ Interception Modernisation Programme: Chương trình hiện đại hóa đánh chặn.
+ Institute of Molecular Pathogenesis: Viện sinh bệnh học phân tử.
+ Inversive Maximal-Period: Thời kỳ cực đại nghịch đảo.
+ Inherent Military Probability: Xác suất quân sự vốn có.
+ Interplanetary Monitoring Platforms: Nền tảng giám sát liên hành tinh.
+ Integrated Mechanisms Program: Chương trình Cơ chế Tích hợp.
+ Integrated Micro Products: Sản phẩm vi mô tích hợp.
+ Institutional Master Plan: Kế hoạch tổng thể về thể chế.
+ IGF-II mRNA-binding protein: Protein liên kết mRNA IGF-II.
+ Interactive Media Production: Sản xuất phương tiện tương tác.
+ International Master Point: Điểm Thạc sĩ Quốc tế.
+ Institute for Missing Persons: Viện dành cho người mất tích.
+ Integrated Mobility Plan: Kế hoạch di động tích hợp.
+ Instrumental Music Program: Chương trình Nhạc cụ.
+ Integrated Maintenance Program: Chương trình bảo trì tích hợp.
+ International Military Police: Quân cảnh quốc tế.
+ Instant Messaging and Presence: Nhắn tin tức thì và sự hiện diện.
+ Intensive Math Program: Chương trình Toán chuyên sâu.
+ Interplanetary Monitoring Platform: Nền tảng giám sát liên hành tinh.
+ Institute for Molecular Pathology: Viện nghiên cứu bệnh học phân tử.
+ International Mesothelioma Program: Chương trình u trung biểu mô quốc tế.
+ Insulated Metal Panels: Tấm kim loại cách nhiệt.
+ Integrated Mail Processing: Xử lý thư tích hợp.
+ International Mito Patients: Bệnh nhân Mito quốc tế.
+ Incident Management Plan: Kế hoạch quản lý sự cố.
+ Institute of Modern Physics: Viện vật lý hiện đại.
+ Intellectual Monopoly Privilege: Đặc quyền độc quyền trí tuệ.
+ Interoperable Master Package: Gói chính có thể tương tác.
+ Individual Meal Packs: Gói Bữa ăn Cá nhân.
+ Integrated Media Player: Trình phát đa phương tiện tích hợp.

Post Top Ad