AVPL là gì? Ý nghĩa của từ avpl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

AVPL là gì? Ý nghĩa của từ avpl

AVPL là gì ?

AVPL là “Adani Vizhinjam Port” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AVPL

AVPL có nghĩa “Adani Vizhinjam Port”, dịch sang tiếng Việt là “Cảng Adani Vizhinjam”.

AVPL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AVPL là “Adani Vizhinjam Port”.

Post Top Ad