AIU là gì? Ý nghĩa của từ aiu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

AIU là gì? Ý nghĩa của từ aiu

AIU là gì ?

AIU là “Air Intelligence Units” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AIU

AIU có nghĩa “Air Intelligence Units”, dịch sang tiếng Việt là “Các đơn vị tình báo trên không”.

AIU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AIU là “Air Intelligence Units”.

Một số kiểu AIU viết tắt khác:
+ Association of Indian Universities: Hiệp hội các trường đại học Ấn Độ.
+ American InterContinental University: Đại học American InterContinental.
+ Atlantic International University: Đại học quốc tế Atlantic.
+ American International University: Đại học quốc tế Mỹ.
+ Arab International University: Đại học quốc tế Ả Rập.
+ Alliant International University: Đại học quốc tế Alliant.
+ Allegheny Intermediate Unit: Đơn vị trung gian Allegheny.
+ Alhamd Islamic University: Đại học Hồi giáo Alhamd.
+ American Industrial Union: Liên minh công nghiệp Mỹ.
+ Athletics Integrity Unit: Đơn vị toàn vẹn điền kinh.
+ Al-Imra International University: Đại học quốc tế Al-Imra.
+ Alliance International University: Đại học quốc tế Alliance.
+ Alliance Israelite Universelle.
+ Albukhary International University: Đại học quốc tế Albukhary.
+ Audit Inspection Unit: Đơn vị kiểm tra kiểm toán.
+ Awka-Etiti Improvement Union: Liên minh Cải tiến Awka-Etiti.
+ American Indians Unlimited: Người Mỹ da đỏ không giới hạn.
+ Athletes Integrity Unit: Đơn vị chính trực vận động viên.

Post Top Ad