KPS là gì? Ý nghĩa của từ kps - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

KPS là gì? Ý nghĩa của từ kps

KPS là gì ?

KPS là “Karnofsky Performance Score” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KPS

KPS có nghĩa “Karnofsky Performance Score”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm hiệu suất của Karnofsky”.

KPS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KPS là “Karnofsky Performance Score”.

Một số kiểu KPS viết tắt khác:
+ Korea Positioning System: Hệ thống định vị Hàn Quốc.
+ Kalamazoo Public School: Trường công lập Kalamazoo.
+ Karibib Private School: Trường tư thục Karibib.
+ Kalamazoo Public Schools: Trường công lập Kalamazoo.
+ Kwinana Power Station: Trạm điện Kwinana.
+ Kerala Police Service: Dịch vụ cảnh sát Kerala.
+ Korps Politie Suriname.
+ Kosovo Police Service: Dịch vụ cảnh sát Kosovo.
+ Kenya Police Service: Sở cảnh sát Kenya.
+ Kashmir Police Service: Sở cảnh sát Kashmir.
+ Krishi Pashu Sathis.
+ Key Points: Những điểm chính.
+ Kuangchi Program Service: Dịch vụ chương trình Kuangchi.
+ Kokkolan Palloseura.
+ Krishnagar Public School: Trường công lập Krishnagar.
+ Kenya Physiological Society: Hiệp hội sinh lý học Kenya.
+ Kenmont Primary School: Trường tiểu học Kenmont.
+ Korean Physical Society: Hiệp hội vật lý Hàn Quốc.
+ Kodak Proofing Software: Phần mềm soát lỗi Kodak.
+ Kinsdale Primary School: Trường tiểu học Kinsdale.

Post Top Ad