MEX là gì? Ý nghĩa của từ mex - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2022

MEX là gì? Ý nghĩa của từ mex

MEX là gì ?

MEX là “México” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MEX

MEX có nghĩa “México”, dịch sang tiếng Việt là “Mê-hi-cô”. Tên chính thức Hợp chúng quốc México, một nước cộng hòa liên bang thuộc khu vực Bắc Mỹ.

MEX là viết tắt của nước nào ?

MEX là nước “Mexico” (phiên âm theo tiếng Việt: Mê-hi-cô), và từ này cũng dùng làm mã đại diện của “Đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico”.

MEX là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng MEX là “México”.

Một số kiểu MEX viết tắt khác:
+ Mexican: Người Mexico.
+ Multiple EXposure: Nhiều tiếp xúc. Tên phần mềm máy tính.
+ Minimum excluded: Loại trừ tối thiểu.
+ Maju Expressway: Đường cao tốc Maju.
+ Metadata Exchange: Trao đổi siêu dữ liệu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MEX:
+ BSX: Bendigo Stock Exchange (Sở giao dịch chứng khoán Bendigo).
+ MSD: Minimum Safe Distance (Khoảng cách an toàn tối thiểu).
+ DMU: Diesel Multiple Unit (Nhiều đơn vị Diesel).
+ PX: Post eXchange (Đăng eXchange).
...

Post Top Ad