TUN là gì? Ý nghĩa của từ tun - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2022

TUN là gì? Ý nghĩa của từ tun

TUN là gì ?

TUN là “Tunisia” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TUN

TUN có nghĩa “Tunisia”, dịch sang tiếng Việt là “Tuy-ni-di”. Tên chính thức Cộng hòa Tunisia, nước này giáp với biển Địa Trung Hải và 2 quốc gia khác là Algérie và Libya.

TUN là viết tắt của nước nào ?

TUN là nước “Tunisia” (phiên âm từ tiếng Pháp: Tuy-ni-di), đồng thời cũng làm mã đại diện để dùng cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Tunisia”.

TUN là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng TUN là “Tunisia”.

Một số kiểu TUN viết tắt khác:
+ Touro University Nevada: Đại học Touro Nevada.
+ Tuning: Điều chỉnh.
+ Team Up North: Lập nhóm phía Bắc.
+ Total Uninstall: Gỡ cài đặt toàn bộ.
+ Teradata University Network: Mạng lưới Đại học Teradata.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TUN:
+ UCLA: University of California, Los Angeles (Đại học California, Los Angeles).
+ UK: University of Kentucky (Đại học Kentucky).
...

Post Top Ad