ACME là gì? Ý nghĩa của từ acme - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

ACME là gì? Ý nghĩa của từ acme

ACME là gì ?

ACME là “Automated Classification of Medical Entities” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ACME

ACME có nghĩa “Automated Classification of Medical Entities”, dịch sang tiếng Việt là “Phân loại tự động các đối tượng y tế”.

ACME là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACME là “Automated Classification of Medical Entities”.

Một số kiểu ACME viết tắt khác:
+ Automatic Certificate Management Environment: Môi trường quản lý chứng chỉ tự động.
+ Academy of Medical Sciences: Viện hàn lâm khoa học y tế.
+ American Coin Machine Exposition: Triển lãm máy móc tiền xu Mỹ.
+ Aspen Cluster Management Environment: Môi trường quản lý cụm Aspen.
+ Air Craft Marine Engineering: Kỹ thuật hàng hải Air Craft.
+ Arginine Catabolic Mobile Element: Yếu tố di động dị hóa Arginine.
+ Advisory Committee on Mathematics Education: Ủy ban Cố vấn về Giáo dục Toán học.
+ Automated Certificate Management Environment: Môi trường quản lý chứng chỉ tự động.
+ Accreditation Commission for Midwifery Education: Ủy ban Công nhận Giáo dục Hộ sinh.
+ American Contemporary Music Ensemble: Hòa tấu âm nhạc đương đại Hoa Kỳ.
+ African Centre for Media Excellence: Trung tâm Truyền thông Xuất sắc Châu Phi.
+ Advanced Cosmic Microwave Explorer: Trình khám phá vi sóng vũ trụ nâng cao.
+ Accelerated Climate Modeling for Energy: Tăng tốc lập mô hình khí hậu cho năng lượng.
+ Additive Construction with Mobile Emplacement: Xây dựng phụ gia với vị trí di động.
+ All Classical Music Explained: Tất cả âm nhạc cổ điển được giải thích.
+ Automaticity in Cognition, Motivation, and Evaluation: Tính tự động trong Nhận thức, Động lực và Đánh giá.
+ Association of Consulting Management Engineers: Hiệp hội các kỹ sư quản lý tư vấn.
+ Association of Computational Mechanics in Engineering: Hiệp hội Cơ học Tính toán trong Kỹ thuật.
+ Analogical Constraint Mapping Engine: Công cụ ánh xạ ràng buộc tương tự.
+ Attitude Control and Maneuver Electronics: Kiểm soát thái độ và Cơ động điện tử.
+ Architecture, Construction, Manufacturing, and Engineering: Kiến trúc, Xây dựng, Sản xuất và Kỹ thuật.
+ Academy of Construction & Mechanical Engineering: Học viện Xây dựng & Cơ khí.

Post Top Ad