CONS là gì? Ý nghĩa của từ cons - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

CONS là gì? Ý nghĩa của từ cons

CONS là gì ?

CONS là “Connection-Oriented Network Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CONS

CONS có nghĩa “Connection-Oriented Network Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ mạng hướng kết nối”.

CONS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CONS là “Connection-Oriented Network Service”.

Một số kiểu CONS viết tắt khác:
+ Chief Of Naval Staff: Tham mưu trưởng Hải quân.

Post Top Ad