NABI là gì? Ý nghĩa của từ nabi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

NABI là gì? Ý nghĩa của từ nabi

NABI là gì ?

NABI là “Native American Basketball Invitational” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NABI

NABI có nghĩa “Native American Basketball Invitational”, dịch sang tiếng Việt là “Lời mời bóng rổ của người Mỹ bản địa”.

NABI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NABI là “Native American Basketball Invitational”.

Một số kiểu NABI viết tắt khác:
+ North American Bus Industries: Ngành công nghiệp xe buýt Bắc Mỹ.
+ Native American Baháʼí Institute: Viện Baháʼí của người Mỹ bản địa.
+ Native Asset Building Initiative: Sáng kiến xây dựng tài sản gốc.
+ National Agri-Food Biotechnology Institute: Viện công nghệ sinh học nông thực phẩm quốc gia.
+ National Association of Biblical Instructors: Hiệp hội quốc gia những người hướng dẫn Kinh thánh.

Post Top Ad