BATO là gì? Ý nghĩa của từ bato - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

BATO là gì? Ý nghĩa của từ bato

BATO là gì ?

BATO là “Bridgestone Americas Tire Operations” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BATO

BATO có nghĩa “Bridgestone Americas Tire Operations”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động lốp xe của Bridgestone Châu Mỹ”.

BATO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BATO là “Bridgestone Americas Tire Operations”.

Một số kiểu BATO viết tắt khác:
+ Boracay Ati Tribal Organization: Tổ chức bộ lạc Boracay Ati.

Post Top Ad