MACO là gì? Ý nghĩa của từ maco - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

MACO là gì? Ý nghĩa của từ maco

MACO là gì ?

MACO là “Military Assault Command Operations” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MACO

MACO có nghĩa “Military Assault Command Operations”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động chỉ huy xung kích quân sự”.

MACO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MACO là “Military Assault Command Operations”.

Một số kiểu MACO viết tắt khác:
+ Museo de Arte Contemporaneo: Nàng thơ của người đương thời.
+ Maryland Association of Counties: Hiệp hội các hạt Maryland.

Post Top Ad