NYF là gì? Ý nghĩa của từ nyf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

NYF là gì? Ý nghĩa của từ nyf

NYF là gì ?

NYF là “New York Festival” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NYF

NYF có nghĩa “New York Festival”, dịch sang tiếng Việt là “Lễ hội New York”.

NYF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NYF là “New York Festival”.

Một số kiểu NYF viết tắt khác:
+ Nepal Youth Foundation: Tổ chức Thanh niên Nepal.
+ Niobium-Yttrium-Fluorine: Niobi-Yttrium-Flo.
+ Nepal Youth Forum: Diễn đàn Thanh niên Nepal.

Post Top Ad