EHQ là gì? Ý nghĩa của từ ehq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

EHQ là gì? Ý nghĩa của từ ehq

EHQ là gì ?

EHQ là “European Hospitality Quality” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EHQ

EHQ có nghĩa “European Hospitality Quality”, dịch sang tiếng Việt là “Chất lượng Dịch vụ Khách sạn Châu Âu”.

EHQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EHQ là “European Hospitality Quality”.

Một số kiểu EHQ viết tắt khác:
+ Engineer Headquarters: Trụ sở kỹ sư.

Post Top Ad