FWD là gì? Ý nghĩa của từ fwd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

FWD là gì? Ý nghĩa của từ fwd

FWD là gì ?

FWD là “Front Wheel Drive” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FWD

FWD có nghĩa “Front Wheel Drive”, dịch sang tiếng Việt là “Bánh trước lái”.

FWD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FWD là “Front Wheel Drive”.

Một số kiểu FWD viết tắt khác:
+ Falling Weight Deflectometer: Máy đo độ lệch trọng lượng rơi.
+ Forward: Ở đằng trước.
+ Famine, War, and Drought: Nạn đói, chiến tranh và hạn hán.
+ Florida Wrestling Dystopia.
+ Fixed Wireless Data: Dữ liệu không dây cố định.
+ Fort Worth-Dallas.
+ Fire Weather Outlooks: Dự báo thời tiết cháy.

Post Top Ad