RNAV là gì? Ý nghĩa của từ rnav - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

RNAV là gì? Ý nghĩa của từ rnav

RNAV là gì ?

RNAV là “Area Navigation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RNAV

RNAV có nghĩa “Area Navigation”, dịch sang tiếng Việt là “Điều hướng khu vực”.

RNAV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RNAV là “Area Navigation”.

Post Top Ad