BHU là gì? Ý nghĩa của từ bhu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

BHU là gì? Ý nghĩa của từ bhu

BHU là gì ?

BHU là “Basic Health Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BHU

BHU có nghĩa “Basic Health Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị sức khỏe cơ bản”.

BHU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BHU là “Basic Health Unit”.

Một số kiểu BHU viết tắt khác:
+ Banaras Hindu University: Đại học Banaras Hindu.
+ Indian Institute of Technology: Viện Công nghệ Ấn Độ.
+ Beacon Heights University: Đại học Beacon Heights.
+ Bhutan.
+ Bishkek Humanities University: Đại học nhân văn Bishkek.
+ Brantner Haze Units: Brantner Haze Đơn vị.
+ Belarusian House in Ukraine: Ngôi nhà Belarus ở Ukraine.
+ Baltimore Hebrew University: Đại học tiếng Do Thái Baltimore.
+ Biological Husbandry Unit: Đơn vị chăn nuôi sinh học.

Post Top Ad