FBT là gì? Ý nghĩa của từ fbt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

FBT là gì? Ý nghĩa của từ fbt

FBT là gì ?

FBT là “Fringe Benefits Tax” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FBT

FBT có nghĩa “Fringe Benefits Tax”, dịch sang tiếng Việt là “Thuế phúc lợi”.

FBT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FBT là “Fringe Benefits Tax”.

Một số kiểu FBT viết tắt khác:
+ Fused Biconical Taper: Côn tam giác hợp nhất.
+ Flyback Transformer: Máy biến áp Flyback.
+ Family-based treatment: Điều trị dựa trên gia đình.
+ Folate-biopterin transporter: Chất vận chuyển folate-biopterin.
+ Friends of the Bloomingdale Trail: Những người bạn của Đường mòn Bloomingdale.
+ Fort Benning Transfer: Chuyển đến Fort Benning.
+ Biotechnology and Biotechnics: Công nghệ sinh học và Công nghệ sinh học.
+ Family-based Behavioral Treatment: Điều trị Hành vi dựa trên Gia đình.
+ Bolivian Tennis Federation: Liên đoàn quần vợt Bolivia.
+ Foundation in Biotechnology: Nền tảng Công nghệ sinh học.
+ Faculty of Biotechnology: Khoa Công nghệ Sinh học.
+ Family Behavior Therapy: Liệu pháp Hành vi Gia đình.

Post Top Ad