KLT là gì? Ý nghĩa của từ klt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

KLT là gì? Ý nghĩa của từ klt

KLT là gì ?

KLT là “Karhunen–Loève transform” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KLT

KLT có nghĩa “Karhunen–Loève transform”, dịch sang tiếng Việt là “Biến đổi Karhunen – Loève”.

KLT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KLT là “Karhunen–Loève transform”.

Một số kiểu KLT viết tắt khác:
+ Kanade-Lucas-Tomasi.
+ Kraftwerk Living Technologies.
+ Kawamata Log Terminal: Trạm ghi nhật ký Kawamata.
+ Knob Lake and Timmins railway: Hồ Knob và đường sắt Timmins.
+ Kolej Laila Taib.
+ Killington.
+ Kosher Luxury Travel.

Post Top Ad