SSF là gì? Ý nghĩa của từ ssf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

SSF là gì? Ý nghĩa của từ ssf

SSF là gì ?

SSF là “Solid State Fermentation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SSF

SSF có nghĩa “Solid State Fermentation”, dịch sang tiếng Việt là “Lên men trạng thái rắn”.

SSF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SSF là “Solid State Fermentation”.

Một số kiểu SSF viết tắt khác:
+ Sunni Students' Federation: Liên đoàn sinh viên Sunni.
+ Special Security Force: Lực lượng an ninh đặc biệt.
+ Sultan's Special Force: Lực lượng đặc biệt của Sultan.
+ Society of Saint Francis: Hội Thánh Phanxicô.
+ Socialist Students' Front: Mặt trận sinh viên xã hội chủ nghĩa.
+ Space Systems Finland: Hệ thống vũ trụ Phần Lan.
+ Single-Stock Futures: Hợp đồng tương lai một cổ phiếu.
+ Small Shelly Fossils: Hóa thạch Shelly nhỏ.
+ Supersonic STOVL Fighter: Máy bay chiến đấu siêu âm STOVL.
+ Shakespeare Schools Foundation: Tổ chức Trường học Shakespeare.
+ Social Security Fund: Quỹ an sinh xã hội.
+ Svalbard Science Forum: Diễn đàn Khoa học Svalbard.
+ Slifer Smith and Frampton: Slifer Smith và Frampton.
+ Small Shelly Fauna: Động vật Shelly nhỏ.
+ Singapore Sailing Federation: Liên đoàn Thuyền buồm Singapore.
+ Sultan's Special Forces: Lực lượng đặc biệt của Sultan.
+ Single-Stock Future: Tương lai một cổ phiếu.
+ Sinking Skin Flap: Vảy da chìm.
+ Saudi Scaffolding Factory: Nhà máy giàn giáo Ả Rập Xê Út.
+ Special Security Forces: Lực lượng an ninh đặc biệt.
+ Subsidised Sale Flats: Căn hộ bán được trợ cấp.
+ Service Switching Function: Chức năng chuyển đổi dịch vụ.
+ Spenser Somers Foundation: Tổ chức Spenser Somers.
+ Swindon Southside Firm: Công ty Swindon Southside.
+ South San Francisco: Nam San Francisco.
+ STOVL Strike Fighter: Máy bay chiến đấu tấn công STOVL.
+ Solo Self Found: Tự tìm kiếm một mình.
+ Salter Street Films: Phim đường phố Salter.
+ South Sea Fleet: Hạm đội Nam Hải.
+ Strategic Support Force: Lực lượng hỗ trợ chiến lược.
+ Special Service Force: Lực lượng dịch vụ đặc biệt.
+ Scottish Storytelling Forum: Diễn đàn kể chuyện Scotland.
+ Solid-State Fermentation: Lên men ở trạng thái rắn.
+ Shakespeare Schools Festival: Lễ hội trường học Shakespeare.
+ Surinam Sky Farmers: Nông dân bầu trời Surinam.
+ Shared Services Facilities: Cơ sở dịch vụ dùng chung.
+ Separate Segregated Fund: Quỹ tách biệt riêng biệt.
+ State Security Forces: Lực lượng An ninh Nhà nước.
+ Social Security Funds: Quỹ an sinh xã hội.
+ Samajtantrik Sramik Front: Mặt trận Samajtantrik Sramik.
+ Stay Strong Foundation: Nền tảng vững mạnh.
+ Sudanese Shooting Federation: Liên đoàn bắn súng Sudan.
+ Strategic Support Framework: Khung Hỗ trợ Chiến lược.
+ Sunni Students Federation: Liên đoàn sinh viên Sunni.
+ Small-Shell Fossils: Hóa thạch vỏ nhỏ.
+ Scottish Socialist Federation: Liên đoàn xã hội chủ nghĩa Scotland.
+ Social Sector Funds: Quỹ khu vực xã hội.
+ Sehajdhari Sikh Federation: Liên đoàn Sikh Sehajdhari.
+ Small Scale Fisheries: Thủy sản quy mô nhỏ.
+ Small Shelly Fossil: Hóa thạch Shelly nhỏ.
+ Space Station Freedom: Trạm vũ trụ Freedom.

Post Top Ad