PCPT là gì? Ý nghĩa của từ pcpt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

PCPT là gì? Ý nghĩa của từ pcpt

PCPT là gì ?

PCPT là “Pasco County Public Transportation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PCPT

PCPT có nghĩa “Pasco County Public Transportation”, dịch sang tiếng Việt là “Phương tiện giao thông công cộng Quận Pasco”.

PCPT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCPT là “Pasco County Public Transportation”.

Một số kiểu PCPT viết tắt khác:
+ Police Captain: Đội trưởng cảnh sát.

Post Top Ad