ISBP là gì? Ý nghĩa của từ isbp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

ISBP là gì? Ý nghĩa của từ isbp

ISBP là gì ?

ISBP là “Information Systems for Business Performance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ISBP

ISBP có nghĩa “Information Systems for Business Performance”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thông tin cho hiệu quả kinh doanh”.

ISBP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ISBP là “Information Systems for Business Performance”.

Một số kiểu ISBP viết tắt khác:
+ Israel Society of Biological Psychiatry: Hiệp hội Tâm thần sinh học Israel.
+ International Standard Banking Practice: Thực hành Ngân hàng Tiêu chuẩn Quốc tế.

Post Top Ad