BWF là gì? Ý nghĩa của từ bwf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

BWF là gì? Ý nghĩa của từ bwf

BWF là gì ?

BWF là “Badminton World Federation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BWF

BWF có nghĩa “Badminton World Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn cầu lông thế giới”.

BWF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BWF là “Badminton World Federation”.

Một số kiểu BWF viết tắt khác:
+ Broadcast Wave Format: Định dạng sóng phát sóng.
+ Brazilian Wrestling Federation: Liên đoàn đấu vật Brazil.
+ Borderless World Foundation: Tổ chức Thế giới Không biên giới.
+ Broadband Wireless Forum: Diễn đàn không dây băng thông rộng.
+ Black Women's Federation: Liên đoàn phụ nữ da đen.
+ Better World Fund: Quỹ Thế giới Tốt hơn.
+ Blue Water Federation: Liên đoàn nước xanh.
+ British Walking Federation: Liên đoàn đi bộ Anh.
+ British Wrestling Federation: Liên đoàn đấu vật Anh.
+ Border Watch Federation: Liên đoàn canh gác biên giới.
+ Broadcast WAV Format: Định dạng WAV phát sóng.
+ Burroughs Wellcome Fund: Quỹ Burroughs Wellcome.
+ Banovich Wildscapes Foundation: Tổ chức Banovich Wildscapes.
+ Brookwood Forest Elementary: Trường Tiểu học Rừng Brookwood.
+ Broadcast Wave Formats: Định dạng sóng phát sóng.

Post Top Ad