VNAV là gì? Ý nghĩa của từ vnav - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

VNAV là gì? Ý nghĩa của từ vnav

VNAV là gì ?

VNAV là “Vertical navigation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VNAV

VNAV có nghĩa “Vertical navigation”, dịch sang tiếng Việt là “Điều hướng dọc”.

VNAV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VNAV là “Vertical navigation”.

Một số kiểu VNAV viết tắt khác:
+ Visual navigation: Điều hướng trực quan.

Post Top Ad